REFERENCIE

REALIZÁCIA CYKLOTRASY V GALANTE

REALIZÁCIA CYKLOTRASY V DOLNOM BARE

STOJANY NA BICYKLE

MONTÁŽNE STOJANY NA BICYKLE

ODPOČÍVADLO PRE CYKLISTOV - EDI REST POINT

Návrh a realizácia cykloodpočívadla s montážnym stojanom na bicykle, cyklomapou a posedením pod prístreškom. Projekt bol realizovaný v Bratislave V., na cyklotrase Eurovelo.

ŠTÚDIA UZAMYKATEĽNÉHO PRÍSTREŠKU NA BICYKLE

Návrh veľkokapacitného a uzamykateľného prístrešku pre bicykle. Vstup realizovaný na základe zamestnaneckej čipovej karty, alebo magnetického kľúča.

NÁVRH KLIETKY NA BICYKLE DO HROMADNÝCH GARÁŽÍ

Návrh veľkokapacitného a uzamykateľného prístrešku pre bicykle. Vstup realizovaný na základe zamestnaneckej čipovej karty, alebo magnetického kľúča.

NÁVRH CYKLISTICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V ŠAMORÍNE

Vzhľadom na plánované rozšírenie cyklistickej dopravnej infraštruktúry v Šamoríne sme predostreli návrh na vybudovanie cyklochodníka od športového areálu Elements Resorts až do Kvetoslavova. Jedným z náročných bodov dopravného riešenia bola križovatka na Kláštornej a Školskej ulici, ktorej sa týkajú aj publikované podklady.

NÁVRH VÝJAZDU KU KOMPE V KYSELICI

Návrh súbežného cyklochodníka popri výjazde na kompu v Kyselici. Cieľom projektu je bezpečne zviezť cyklistov z hrádze dole do obce a zabezpečiť bezkolíznu dopravu.