DRENÁŽNY BETÓN – DRAINBETON

V uplynulých dňoch sme absolvovali stretnutie so zástupcami spoločnosti Betonrosii, ktorá nám odprezentovala svoj produkt – vodopriepustný betón DrainBeton®. Koncepcia tohto produktu nás zaujala, nakoľko ide o materiál ktorý prepúšťa vodu – a teda pri návrhu cyklistických cestičiek do určitej miery odpadá často neľahká úloha odvodnenia spevnenej plochy. Zaujímavý je však najmä tým, že sa dá farbiť a farebná verzia drenážneho betónie nie je (aspoň podľa prvých informácií) výrazne drahšia od štandardného vyhotovenia.

ČÍTAŤ ĎALEJ