V uplynulých dňoch sme absolvovali stretnutie so zástupcami spoločnosti Betonrosii, ktorá nám odprezentovala svoj produkt – vodopriepustný betón DrainBeton®. Koncepcia tohto produktu nás zaujala, nakoľko ide o materiál ktorý prepúšťa vodu – a teda pri návrhu cyklistických cestičiek do určitej miery odpadá často neľahká úloha odvodnenia spevnenej plochy. Zaujímavý je však najmä tým, že sa dá farbiť a farebná verzia drenážneho betónie nie je (aspoň podľa prvých informácií) výrazne drahšia od štandardného vyhotovenia.

Teda na rozdiel od asfaltu, ktorého farebná varianta stojí niekoľkonásobok štandardného vyhotovenia, pôsobí produkt DrainBeton ako podstatne dostupnejší materiál.

VODOPRIEPUSTNÝ BETÓN V ZIME

Už dávnejšie sme na sociálnych sieťach publikovali zaujímavé video, kde domiešavač vylieval na spevnenú betónovú plochu hektolitre vody a tá bola okamžite vstrebaná do podložia. Položili sme si otázku, či by podobná technológia obstála aj v našich geografických podmienkach – vzhľadom na zimné obdobie so snežením a mrazom. Dopravní inžinieri z Betonrossi nás ubezpečili, že určite áno. Vodopriepustný betón realizovali už aj v Alpách, kde podobným náročným klimatickým podmienkam dokázal vzdorovať. Drenážny betón tvorí konštrukčne poprepájaná sieť vzduchových kanálikov, ktoré dovoľujú vode pri zmene skupenstva pracovať. Keby išlo o uzavreté bubliny, drenážny betón by sa potrhal.

EKOLOGICKÉ VYUŽITIE BETÓNU

Kedže sa naša spoločnosť okrem navrhovania a budovania cyklististickej infraštruktúry aktívne venuje aj podpore trvalo udržateľnej koncepcie v stavebníctve a architektúre, stal sa pre nás tento produkt veľmi zaujímavý. Jeho využitie, ktoré umožňuje vstrebávanie vody prirodzeným vsakom cez spevnenú plochu je v podmienkach Slovenska, ako obrovskej zásobárne pitnej vody, viac ako vhodné. Najmä ak u nás chýba nejaká konkrétnejša a prísnejšia legislatíva ohľadne rozumného hospodárenia s vodou.

DRENÁŽNY BETÓN A JEHO BUDÚCNOSŤ

Čakajú nás ďalšie rokovania so zástupcami spoločnosti Betonrossi a práca s vodopriepustným betónom, aby sme si overili, či je skutočne taký dobrý, ako na prvý pohľad vyzerá. Preto nám držte palce. Keď sa nám ho podarí vyskúšať, pokúsime sa v budúcnosti publikovať rozsiahlejší a odbornejší článok o drenážnom betóne.

Ak vás tento článok zaujal, sledujte nás na facebooku a linkedin, kde budeme prípadné pokračovanie určite publikovať.