CYKLOPROJEKT

„Odborníci na podporu a rozvoj cyklistickej infraštruktúry.”

CYKLOPROJEKT

„Odborníci na podporu a rozvoj cyklistickej infraštruktúry.”

O NÁS

Od nášho vzniku ponúkame komplexné projekčné, poradenské a inžinierske služby v oblasti plánovania a realizácie cyklistickej infraštruktúry, mestského mobiliáru a systémov zdieľaných bicyklov (bikesharing). Poskytujeme podporu v rámci celého procesu od formovania vízie, cez vytýčenie cieľov a spracovanie výstupov až po realizáciu projektu.

Zabezpečujeme komplexný projektový manažment cyklistickej dopravy.

NAŠE SLUŽBY

Spracovanie strategických dokumentov, územnoplánovacích a realizačných projektových dokumentácií.

 Zabezpečenie vydania územného rozhodnutia, stavebného povolenia, kolaudácie stavby, autorský a stavebný dozor.

Sprostredkovanie a prevádzka systémov zdieľaných bicyklov pre cyklodopravné a cykloturistické účely.

Odborná konzultačná a poradenská činnosť v oblasti podpory a rozvoja cyklistickej infraštruktúry a bikesharingu.

REFERENCIE

KONTAKTUJTE NÁS

Kontakt

office@cykloprojekt.sk
+421 911 448 599
FB: @cykloprojekt

Sídlo

Cykloprojekt s.r.o.
Pri Šajbách 9128/7
831 06 Bratislava

Kancelária

Cykloprojekt s.r.o.
Pri Šajbách 9128/7
831 06 Bratislava