CYKLOPROJEKT

„Odborníci na podporu a rozvoj cyklistickej infraštruktúry.”

CYKLOPROJEKT

„Odborníci na podporu a rozvoj cyklistickej infraštruktúry.”

O NÁS

Spoločnosť Cykloprojekt s.r.o. ponúka komplexné projekčné a inžinierske služby v oblasti plánovania a realizácie cyklistickej infraštruktúry. Poskytujeme podporu v rámci celého procesu od formovania vízie, cez vytýčenie cieľov a spracovanie výstupov až po realizáciu diela. Našou filozofiou je pomôcť samosprávam a regiónom pri budovaní cyklodopravných koridorov, cykloturistických trás, mestského mobiliáru pre cyklistov či prevázke bikesharingu.

Zabezpečujeme komplexný projektový manažment cyklistickej dopravy.

NAŠE SLUŽBY

Spracovanie strategických dokumentov, územnoplánovacích a realizačných projektových dokumentácií.

 Zabezpečenie vydania územného rozhodnutia, stavebného povolenia, kolaudácie stavby, autorský a stavebný dozor.

Správa a sprostredkovanie prevádzky systémov zdieľaných bicyklov v mestách.

Odborná konzultačná činnosť v oblasti podpory a rozvoja cyklistickej infraštruktúry.

REFERENCIE

Close Menu