• Miesto: Mesto Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský samosprávny kraj, SR
 • Investor: Bratislava – Nové Mesto
 • Dátum spracovania PD: 2017
 • Dátum realizácie stavby: 2018
 • Objekty na stavbe:
  • Stojany pre bicykle
  • 2x Uzamykateľný prístrešok pre bicykle
  • Verejné osvetlenie
  • Most cez rieku Hron

V mestskej časti Nové Mesto bolo navrhnuté a realizované osadenie stojanov pre 120 bicyklov, 3 ks servisných stojanov pre bicykle a 10 lyžín pre bicykle.