2018

Názov projektu

Stupeň vypracovania

Klient

Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný areál DÚR Mesto Malacky, MsÚ
Cyklotrasa Železničná stanica – Sotina, Senica DSP+RS Mesto Senica, MsÚ
Cyklotrasa spájajúca Holíčsky zámok s kostolom sv. Margity Antiochijskej nadväzujúca na lávku Kopčany – Mikulčice DSP+RS Mesto Holíč, MsÚ
Cyklotrasa spájajúca vodný hrad Šimonovany s významnými lokalitami mesta Partizánske ŠT+DÚR Mesto Partizánske, MsÚ
Parkovacie systémy pre bicykle ŠT+DRS Bratislavský samosprávny kraj
Výpožičné systémy pre bicykle ŠT Bratislavský samosprávny kraj
Budovanie cyklistických chodníkov pozdĺž železničných tratí v BSK ŠT Bratislavský samosprávny kraj
Most nad Sudcovským potokom DRS Mesto Galanta, MsÚ
Lávka cez rieku Chvojnica DSP+RS Mesto Holíč, MsÚ
Cyklotrasa Holíč – Skalica, 1. etapa DSP+RS Mesto Holíč, MsÚ
Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný areál DSP+RS Mesto Malacky, MsÚ
Uzamykateľný prístrešok pre bicykle v obci Červeník DSP Ing. Hana Fraňová
Most pre peších a cyklistov DRS Mesto Topoľčany, MsÚ
Cyklotrasa Zátišie POV INNOVATRICS, s.r.o.
Cyklotrasa Rimavská Sobota – Poltár DÚR, DSP+RS Banskobystrický samosprávny kraj
Most cez rieku Žitava DRS Mesto Váble, MsÚ

2017

Názov projektu

Stupeň vypracovania

Klient

Cyklistická infraštruktúra v Žiari nad Hronom;

Cyklotrasa SNP – Priemyselný areál, Žiar nad Hronom

Dopravná štúdia + DÚR Žiar nad Hronom
Hlavný cyklistický okruh mesta Topoľčany – 1. etapa DSP+RS Mesto Topoľčany
Cyklotrasa Družstevná – Radlinského, Malacky DSP+RS Mesto Malacky
Projekt rekonštrukcie jestvujúcich spevnených plôch

pre cyklotrasu s dopravným značením

PS, SU Mesto Galanta
Cyklotrasy v obci Cífer – 1. etapa DSP Obec Cífer
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry vo Vrábloch Dopravno-urbanistická štúdia Mesto Vráble
 Cyklistický chodník Nitra – Vráble, VI. Etapa  DÚR Mesto Vráble
 Cyklotrasa Dolný Bar – Topoľníky  Dopravná štúdia Obec Dolný Bar
 Cyklotrasa Železničná stanica – Sotina, Senica  DÚR Mesto Senica
Procyklistické riešenie verejného priestoru

Bratislava – Nové Mesto

Štúdia + realizácia Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
Cyklotrasa Dolný Bar – Topoľníky DÚR Obec Dolný Bar
Cyklotrasa SNP – Priemyselný areál, Žiar nad Hronom DSP+RS Mesto Žiar nad Hronom
Vážska cyklotrasa – úsek č. 6 DSP+RS Trenčiansky samosprávny kraj
Cyklotrasa Dolný Bar – Topoľníky DSP+RS Obec Dolný Bar
PD VO a chodníka „stará“ Jarocká DRS Mesto Nitra
Cyklotrasy v obci Cífer DSP+RS Obec Cífer
Cyklotrasa Holíč – Skalica DÚR Mesto Holíč

2016

Názov projektu

Stupeň vypracovania

Klient

Sacra Velo – Báč, Kyselica DÚR Trnavský samosprávny kraj
Cyklotrasy v obci Cífer DÚR Obec Cífer
Generel cyklistickej dopravy mesta Senica Územný generel Mesto Senica
Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov v obci Jatov Štúdia realizovateľnosti Obec Jatov
Generel cyklistickej dopravy v meste Malacky Územný generel Mesto Malacky
Hlavný cyklistický okruh mesta Topoľčany DÚR Mesto Topoľčany
Parkovanie na Bratislavskej a Hlavnej ulici v Galante Projekt dopravného značenia Mesto Galanta

2015

Názov projektu

Stupeň vypracovania

Klient

Prepojenie mesta Galanta s mestskou časťou Kolónia DRS Mesto Galanta
Cyklotrasy k mestským častiam Hody, Javorinka, Nebojsa DÚR Mesto Galanta
Generel cyklistickej dopravy v meste Galanta Urbanistická štúdia Mesto Galanta
Generel cyklistickej dopravy v meste Nové Zámky Urbanistická štúdia Mesto Nové Zámky
PD Cyklotrasa Šamorín – Kvetoslavov DÚR a DRS Združenie obcí Šamorín a Kvetoslavov pre rozvoj alternatívnej dopravy

2014

Názov projektu

Stupeň vypracovania

Klient

Cyklotrasa Hamuliakovo – Kyselica DÚR Občianske združenie pre rozvoj cyklistickej infraštruktúry